Vaše pravice,
naš izziv.

Prvi naslov za vse,
ki se soočate s kršitvami svojih pravic.

NAŠE POSLANSTVO

Smo nevladna organizacija, namenjena varstvu in kolektivnemu uveljavljanju pravic.

Zavod KOLEKTIV 99, kolektivno varstvo in uveljavljanje pravic, je nevladna
organizacija, namenjena varstvu in kolektivnemu uveljavljanju pravic posameznic in
posameznikov z najrazličnejših področij našega vsakdana.

Posebno pozornost posvečamo naslednjim ključnim področjem delovanja in življenja
vsakega izmed nas:

  • varstvu pravic potrošnikov v najširšem pomenu;
  • varstvu pravic delavcev drugih zaposlenih in samozaposlenih oseb;
  • varstvu naših okoljskih pravic, s posebnim poudarkom na naši ustavni pravici
    do zdravega življenjskega okolja.

KAJ SO KOLEKTIVNI SPORI

Skupinsko uveljavljanje pravic posameznikov.

Zadeva Apple

Vložili smo kolektivno tožbo zoper podjetje Apple Inc zaradi suma izvajanja nepoštenih in zavajajočih poslovnih praks v zvezi z upočasnjenim delovanjem naprav Apple Iphone 6, 6 plus, 6s plus, SE, 7 in 7 plus, zaradi posodobitev operacijskega sistema iOS z verzijami 10, 10.1.1, 10.2.1 in 11.2, ki se je zelo verjetno odrazilo v škodi, ki je nastala potrošnikom in lastnikom navedenih naprav.

Zadeva Guess

Podjetja Guess?, Inc., Guess? Europe, B.V. and Guess Europe Sagl. (»Guess«) so najmanj od 1.1.2014 do 31.10.2017 prek različnih pogodbenih zavez s svojimi distributerji v 27 državah članicah Evropske Unije omejevala konkurenco na trgu veleprodaje in maloprodaje oblačil in dodatkov za ženske, moške in otroke. Evropska komisija je ugotovila, da so bile v posledici ravnanja Guess, maloprodajne cene za izdelke v Sloveniji višje za od 5-10%, kot pa v zahodni Evropi. Ker so bili z ravnanjem Guess slovenski potrošniki zelo verjetno oškodovani, KOLEKTIV 99 intenzivno dela na pripravi skupinske tožbe zoper podjetje Guess zaradi povzročitve škode kupcem izdelkov Guess s protikonkurenčnimi ravnanji.

Zadeva Floor (Euribor)

V imenu slovenskih potrošnikov smo dvanajstim slovenskim bankam posredovali poziv, da nemudoma prenehajo s t.i. “Floor” prakso in “Floor” klavzulami, večletno prakso bank, da pri računanju spremenljive kreditne obrestne mere s pribitkom Euriborju ravnajo, kot da je ta enak 0,0 %, ta pa je v resnici že od leta 2015 negativen. Tako so si banke v zadnjih letih prilastile koristi negativnih vrednosti Euriborja, in to na račun prikrajšanih potrošnikov, brez pravne podlage ali na podlagi ničnih pogodbenih klavzul. Zaradi tega je KOLEKTIV 99 banke tudi pozval, da kreditojemalcem povrnejo prikrajšanje, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

PREDNOST

Zakaj bi se pridružil
kolektivnemu sporu?

Kolektivni spor posamezniku omogoči dostop do sodišča tudi v primerih, ko se mu to sicer ne bi splačalo. Z udeležbo v skupinskem sporu praviloma nimate nikakršnih stroškov. Aktivnosti spora v celoti izvaja KOLEKTIV 99, ki vas o poteku in končnem izidu obvešča. Tovrstni spori vplivajo tudi na pravni sistem kot celoto in predstavljajo pritisk na gospodarske subjekt.

OBLIKE KOLEKTIVNIH SPOROV

Kako potekajo
kolektivni spori:

Spori po sistemu vključitve (opt-in sistem),

V primeru opt-in sistema mora posameznik izrecno izjaviti, da se pridružuje skupini, ki skupinsko uveljavlja svoje pravice. To bo mozno storiti preko obrazcev na spletni strani Kolektiva 99.

Spori po sistemu izključitve (opt-out sistem),

V primeru opt-out sistema so pozamezniki z določenimi skupnimi lastnostmi praviloma zajeti v skupino, razen če v določenem roku in na predpisan način izjavijo, da ne želijo biti del skupine in ne želijo sodelovati v posameznem kolektivnem sporu.

Uveljavi svoje pravice.

Kolektivne tožbe so zaenkrat mogoče na petih pravnih področjih.

Uveljavi svoje pravice.

Prijavi kršitev.

Se vam zdi, da so bile kršene vaše pravice oziroma da ste bili oškodovani, pa niste prepričani? Spodaj smo pripravili kratke predstavitve posameznega področja z navedbo najbolj tipičnih primerov ravnanj, ki bi posamezniku lahko povzročila škodo ali s katerimi bi bilo lahko posežemo v njegove pravice.

Področje varstva potrošnikov ikona

Varstvo
potrošnikov

Kršitve s področja varstva potrošnikov.
t

Področje konkurence ikona

Konkurenca
t

Kršitve konkurenčnih pravil in zlorabe
položaja.

Področje finance ikona

Finančni
inštrumenti

Kršitve s področja trga finančnih instrumentov.
t

Področje delovskih pravic ikona

Delovno
pravo

Pravice delavcev ter drugih zaposlenih in samozaposlenih oseb.

Področje okoljevarstva ikona

Varstvo
okolja

Pravice s področja zdravega okolja
in okoljske nesreče.

ikona telefon
Kontaktirajte nas:

Odprto:
Ponedeljek – Petek

9:00-17:00

ikona posta
Naslov:

Trubarjeva cesta 22

1000 Ljubljana

Slovenija

sl_SISlovenian