Kršitve s področja varstva potrošnikov

Vedno več je primerov, ko je veliko število posameznikov oškodovanih na podoben način. Do tega prihaja tudi na področju pravic potrošnikov.

Po slovenskem pravu so potrošniki fizične osebe, ki pridobivajo ali uporabljajo blago in storitve za namene zunaj svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti. V razmerju do podjetij, ki jim stojijo nasproti, so šibkejša stranka, kar prihaja do izraza tudi v primeru kršitev njihovih pravic. Predvsem pri potrošniških sporih je namreč izguba posameznika (torej potrošnika) zaradi nezakonitega ravnanja podjetja pogosto prenizka, da bi se mu izplačalo tvegati visoke stroške sodnega postopka. Čeprav ima potrošnik torej določeno pravno zavarovano pravico, ki mu jo je podjetje prekršilo, se zaradi nesorazmerja med premoženjsko vrednostjo kršene pravice ter visokimi sodnimi stroški v primeru, da se spusti v spor, večinoma ne odloči za uveljavljanje varstva svojih pravic pred sodiščem.

Po drugi strani je skupna vrednost takšnih zahtevkov, ki so v primeru posameznih potrošnikov sicer nizki, lahko zelo visoka. Hkrati to pomeni, da je podjetje, ki je kršilo pravice potrošnikov, s tem pridobilo zelo visoko (nezakonito) korist.

Na področju varstva potrošnikov prihaja do mnogo različnih kršitev, tipični primeri kršitev pa so npr.:

 • podjetje neupravičeno onemogoča uveljavljanje garancije;
 • opravljena storitev oziroma produkt ima napako, pa je trgovec ne želi odpraviti, vrniti plačila ali izdelka zamenjati z novim;
 • blago, ki je na razprodaji, ni označeno s ceno pred znižanjem in z znižano ceno;
 • trgovec je pred znižanjem cene ceno najprej dvignil, nato pa znižal in razliko prikazal kot popust;
 • podjetje ima v pogodbenih pogojih navedeno, da lahko podjetje odstopi od pogodbe v vsakem primeru;
 • pogodba s podjetjem izključuje odgovornost za škodo, ki jo je podjetje povzročilo namenoma ali iz malomarnosti, ali pa na primer izključuje ali omejuje odgovornost podjetja za stvarne napake;
 • podjetje na trgu nastopa zavajajoče ali agresivno (denimo zavaja v oglasih svojih izdelkov ali storitev);
 • turistična agencija ni sprejela vašega pravočasnega odstopa od pogodbe o turističnem potovanju ali pa reklamacije po končanem potovanju;
 • pri pogodbi, ki je bila sklenjena na daljavo ali preko zastopnika na domu ali pa preko spleta, podjetje ne spoštuje pravice potrošnika, da v 14 dneh odstopi od pogodbe.

Omenjene situacije so zgolj nekatere v množici možnih kršitev pravic potrošnikov, ki so do pred nedavnim v veliki večini primerov ostale nekaznovane. Podjetja so se namreč v razmerju do potrošnikov zavedala, da uveljavljanje zahtevkov s strani posameznih potrošnikov zanje ne predstavlja realne grožnje, zato jih nič ni odvračalo od nadaljnjih kršitev.

Uzakonitev možnosti kolektivnih sporov s področja varstva potrošnikov pa je vse to spremenila. Sedaj potrošniki lahko s tako imenovano kolektivno tožbo uveljavljajo:

 • zahtevke iz pogodbenih razmerij s podjetji, kot jih urejajo predpisi s področja varstva potrošnikov;
 • oziroma zahtevke zaradi kršitev njihovih drugih pravic, ki jih zagotavlja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

Zato, če ste potrošnik in ste v zgornjih opisih našli svoj primer ali primer, ki bi lahko bil podoben vašemu, ter menite, da je verjetno, da je podjetje z enakim ali podobnim ravnanjem oškodovalo tudi druge potrošnike, se obrnite na nas.

Uveljavi svoje pravice.

sl_SISlovenian