Slovenske banke pri obračunavanju obresti od kreditov neupravičeno ne upoštevajo negativne vrednosti Euriborja

Zavod KOLEKTIV 99 je v imenu slovenskih potrošnikov dvanajstim slovenskim bankam in hranilnicam posredoval poziv, da nemudoma prenehajo s praksami, ko pri obračunavanju spremenljive kreditne obrestne mere, ki je vezana na Euribor, ravnajo, kot da je ta enak 0,0 %, čeprav je ta v resnici že od leta 2015 negativen. Tako so si banke v zadnjih letih, na račun prikrajšanih potrošnikov, brez pravne podlage ali na podlagi ničnih pogodbenih klavzul prilastile koristi negativnih vrednosti Euriborja. Zaradi tega je KOLEKTIV 99 banke tudi pozval, da kreditojemalcem povrnejo prikrajšanje, ki so ga ti utrpeli zaradi nezakonitih ravnanj bank, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

V Zavodu KOLEKTIV 99 pozivajo vse potrošnice in potrošnike, ki so odplačevali ali odplačujejo kredit po variabilni oz. spremenljivi obrestni meri, ki je vezana na Euribor, da se evidentirajo na spletni strani K99, kjer lahko tudi izračunajo, za koliko so bili zaradi previsokega obračunavanja obrestnih mer prikrajšani. Ker je Euribor negativen od leta 2015, je evidentiranje relevantno za potrošnike, ki so plačali vsaj en obrok v letu 2015 ali kasneje.

Addiko Bank d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Koper, BANKA SPARKASSE d.d., BKS Bank AG Bančna podružnica, DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d,d., DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Sberbank banka d.d., SKB BANKA D.D. LJUBLJANA in UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. so včeraj poleg poziva prejele tudi osnutke kolektivnih odškodninskih tožb, ki jih bo Zavod KOLEKTIV 99 zoper banke vložil po svojih pooblaščenih odvetniških družbah Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o.p., d.o.o., ter Brulc, Gaberščik in partnerji, o.p., d.o.o., če se banke na prejete pozive ne bodo odzvale.

Ker gre za primer množičnega oškodovanja potrošnikov, Zavod KOLEKTIV 99 poziva vse kreditojemalce v Sloveniji, ki so odplačevali ali odplačujejo kredit po variabilni oz. spremenljivi obrestni meri, ki je vezana na Euribor, da se evidentirajo na spletni strani www.kolektiv99.si. Ker je Euribor negativen od leta 2015, je evidentiranje relevantno za potrošnike, ki so plačali vsaj en obrok v letu 2015 ali kasneje. Zavod je objavil tudi informativni spletni kalkulator, s katerim si lahko vsakdo izračuna, koliko je bil zaradi takšnega obračunavanja obrestne mere oškodovan. Z evidentiranjem bodo potrošniki pripomogli k uspehu kolektivnih sporov zoper posamezne banke in si zagotovili, da bodo o pomembnih nadaljnjih korakih in dogodkih v zvezi s sporom sproti obveščeni. Postopek za potrošnike ne pomeni nobenega stroška.

Argumenti Zavoda KOLEKTIV 99 imajo močno podlago v veljavnih predpisih v Republiki Sloveniji, gre predvsem za neskladnost z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o potrošniških kreditih in Obligacijskim zakonikom. Nezakonitost praks, ko so se banke enostransko in brez podlage v pogodbi odločile, da bodo vrednost Euriborja obračunavale pri 0,0 % (t.i. »floor« praksa ali praksa obrestnega dna), so prepoznala že najmanj sodišča v Sloveniji, Španiji in Avstriji. Pred dnevi je Zveza potrošnikov Slovenije javnost obvestila, da je Višje sodišče v Ljubljani potrdilo sodbo, s katero je bilo Banki Sparkasse naloženo, da v kreditnih potrošniških pogodbah preneha obračunavati negativne referenčne obrestne mere Euribor v višini 0 %. 

Zavod KOLEKTIV 99 pa s pozivom od bank zahteva tudi, da prenehajo z uporabo t. i. »floor« klavzul – tj. klavzul, ki so jih banke v preteklem obdobju potrošnikom vsilile in vstavile v kreditne pogodbe, in v skladu s katerimi se v škodo kreditojemalcev šteje, da v primeru negativnih vrednosti Euriborja vrednost tega ni obračunana po dejanski (negativni) vrednosti, kar bi zmanjšalo skupno obrestno mero, temveč znaša 0,0 %. KOLEKTIV 99 tudi v zvezi s »floor« klavzulami od bank zahteva povrnitev prikrajšanja, ki so ga zaradi teh klavzul utrpeli kreditojemalci.

Mag. Gregor Pajek, partner v Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji:  “V pravu velja, da morajo v obligacijskih razmerjih pogodbene stranke spoštovati načelo vestnosti in poštenja in v tem smislu mora obstajati ravnotežje v pogodbenih pravicah in obveznostih obeh pogodbenih strank. S »floor« praksami in »floor« klavzulami so banke svoje tveganje iz naslova negativnega Euriborja omejile, s čimer so prerazporeditev tveganj v kreditnih razmerjih močno prevesile v škodo kreditojemalcev in s tem porušile pogodbeno ravnotežje. Ker te prakse in pogodbene klavzule nasprotujejo temeljnim načelom pravičnosti, vestnosti in poštenosti, predstavljajo nepoštene pogodbene pogoje in so zato nične.”

Luka Gaberščik, partner v Odvetniški družbi Brulc, Gaberščik in partnerji: “S tožbami se zahteva, da sodišče ugotovi nezakonitost in ničnost »floor« praks in »floor« klavzul ter da bankam naloži, da morajo kreditojemalcem vrniti del obresti, ki so jih neupravičeno obračunale in prejele. Zahteva se, da banke kreditojemalcem vrnejo razliko med previsokimi obrestmi, ki so jih kreditojemalci plačevali zaradi neupravičenega obračunavanja Euriborja po stopnji 0,0 %, ter nižjimi obrestmi, ki bi jih kreditojemalci morali plačevati, če bi banke Euribor obračunavale pravilno in zakonito. Ocenjujemo, da prikrajšanje kreditojemalcev v povprečju znaša nekaj sto evrov, v nekaterih primerih pa lahko tudi več tisoč evrov.”

Zadeva »floor« je drugi primer množičnega oškodovanja slovenskih potrošnikov, ki ga je Zavod KOLEKTIV 99 pripeljal do stopnje pripravljenih odškodninskih kolektivnih tožb. Tožba zoper korporacijo Apple je bila vložena pri ljubljanskem okrožnem sodišču, Apple je nanjo že odgovoril, zdaj pa se v kratkem pričakuje narok za potrditev tožbe. V Zavodu KOLEKTIV 99 v primeru »floor« upajo na pripravljenost bank za izvensodno reševanje spora, kar bo prihranilo stroške vsem vpletenim ter hitrejše povračilo škode slovenskim kreditojemalcem.

Sašo Stojanovič Lenčič, direktor Zavoda KOLEKTIV 99: »V Zavodu KOLEKTIV 99 smo aktivni in nadaljujemo s poslanstvom varovanja in kolektivnega uveljavljanja naših pravic. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da so potrošniki KOLEKTIV 99 prepoznali kot platformo za povezovanje, ki posameznike združuje v skupnost in jim daje moč za uresničevanje svojih pravic. Velik odziv potrošnikov, ki so se z z evidentiranjem pridružili kolektivni odškodninski tožbi v primeru Apple, je pomemben signal, da moramo svoje moči ob množičnih kršitvah pravic združiti in odločno ukrepati. Vložitev kolektivih odškodninskih tožb proti bankam, ki so kreditojemalcem zaradi neupoštevanja negativne vrednosti Euribor zaračunavale previsoke obresti, je naš naslednji korak.«

Druge sporne prakse

Zavod KOLEKTIV 99 je med preiskovanjem »floor« praks in »floor« klavzul ugotovil, da banke pri svojem poslovanju izvajajo tudi druge sporne prakse, ki vzbujajo sum v njihovo skladnost s pravom varstva potrošnikom. Neodvisno od »floor« praks in »floor« klavzul je KOLEKTIV 99 banke pozval tudi, naj nemudoma prenehajo s prakso, ko kreditojemalcem ob predčasnem poplačilu kredita, v nasprotju z 22. členom Zakona o potrošniških kreditih, ne vrnejo sorazmernega dela stroškov kredita, ter da do sedaj oškodovanim potrošnikom te stroške tudi nemudoma vrnejo. KOLEKTIV 99 navedene prakse in ravnanje bank še preučuje, o nadaljnjih korakih v zvezi s tem pa bo javnost obvestil, ko bo znanega kaj več.

Author avatar
Zavod Kolektiv99
http://kolektiv99.si

4 comments

 1. Manca Konic

  Drzim pesti in sodelujem!

 2. Zdenka LORENČIČ

  Prosim za postopek vloge kolektivne tožbe!
  Lep pozdrav in hvala!
  Zdenka

 3. Bernarda Ambrus

  tudi jaz imam se kredit pri NLB ze 5 let ,ki tece se 2 leti.
  Prosim napisite,kaj potrebujete,seveda bi rada bila pri tej kolektivni trozbi zraven.
  Hvala in lep dan vam zelim

 4. janez justin

  kredit pri delavski hranilnici

en_USEnglish