Novosti v zadevi Apple

8. oktobra 2021 je bila po pooblaščeni Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o., na Okrožnem sodišču v Ljubljani vložena tožba zoper korporacijo Apple. Tožba je vpisana v register kolektivnih tožb.

Sledila je večmesečna kampanja, preko katere smo obveščali javnost o primeru ter pozivali potrošnice in potrošnike, ki so imeli katerega od iPhone modelov, na katere se nanaša tožba, da se nam z evidentiranjem pridružijo. Naš primer je dosegel veliko odmevnost – bil je predstavljen v praktično vseh glavnih slovenskih medijih, vključno s TV SlovenijaPOP TVRadio SlovenijaN1DeloVečerDnevnikSlovenske noviceMoje finance, Nedeljski dnevnik idr.

Več tisoč se vas je javilo, za kar se vam iskreno zahvaljujemo. Veliko število potrošnikov namreč pomeni tudi večje možnosti uspeha s tožbo. Evidentiranje je še vedno odprto, saj sodni postopek še teče! Če veste, da so imeli katerega izmed teh telefonov tudi vaši znanci, jih povabite, da se pridružijo.

Sodišče je kmalu po vložitvi tožbe Zavod KOLEKTIV 99 pozvalo, da zagotovi angleške prevode listin, ki se bodo vročale toženi stranki, tj. prevode tožbe, dokazov in dopisov sodišča. Tako je zavod zagotovil zahtevane prevode dokazov, poravnal stroške prevajanja in plačal stroške vročanja tožbe korporaciji Apple. Sodišče nas je z dopisom 9. 2. 2022 obvestilo, da je bila tožba zoper Apple poslana v vročitev toženi stranki. Po informacijah z dne 16. 3. 2022 je bila tožba Applu uspešno vročena, Apple pa je v Sloveniji imenoval pooblaščenca, odvetniško družbo, ki ga bo zastopala.

V prihodnjih tednih lahko pričakujemo prejem odgovora korporacije Apple glede pogojev za odobritev kolektivne tožbe in prejem vabila sodišča na narok, na katerem se bo odločalo o odobritvi kolektivne tožbe zoper Apple. Na naroku bo sodišče med drugim odločalo, če so naši zahtevki primerni za obravnavo v postopku s kolektivno tožbo, če je naš zavod upravičena oseba za vložitev te tožbe, če je zavod ustrezen zastopnik interesov oseb, ki so bile potencialno oškodovane z ravnanji korporacije Apple, in, če je tožba ustrezno utemeljena.

Author avatar
Zavod Kolektiv99
http://kolektiv99.si
en_USEnglish