Apple kolektivka

Povzetek

Obrazec za evidentiranje lastništva telefona iPhone najdete tukaj.

Aktualne novice o primeru Apple na povezavi.

Dne 28. 12. 2017 je korporacija Apple. Inc. (v nadaljevanju »Apple«) javno priznala, da je preko sistemskih nadgradenj (t.i. »software update-ov«) namenoma upočasnjevala delovanje nekaterih starejših iPhone modelov ter poslabšala zmogljivost njihovih baterij. Iz več različnih virov je mogoče ugotoviti, da so bili v posledici ravnanj korporacije Apple zaradi posodobitev telefonov z iOS 10.2.1. oškodovane uporabnice in uporabniki naprav iPhone 6, iPhone 6 plus, iPhone 6s, iPhone 6s plus in iPhone SE, ter zaradi posodobitev telefonov z iOS 11.2. oškodovane uporabnice ali uporabniki naprav iPhone 7 in 7 plus. Omenjenim uporabnikom je zaradi ravnanj Apple nastala škoda v obliki zmanjšane vrednosti njihovih naprav iPhone. S padcem vrednosti zaradi poslabšanja delovanja funkcionalnosti in baterije telefona so se potrošnice in potrošniki soočili na različne načine – nekateri so se sprijaznili s slabšim delovanjem telefona, pri čemer je bila zaradi tega njihova uporabniška izkušnja slabša, kot so pričakovali ob nakupu telefona, drugi so kupili novo telefonsko napravo (mnogi med njimi prav novo napravo iPhone), tretji so se odločili za zamenjavo baterije, četrti pa so kupili različne podporne naprave (npr. prenosne baterije).

Zaradi priznanja in odkritij, povezanih z navedenimi težavami, je bilo podjetje Apple tarča številnih tožb, naloženi pa sta mu bili tudi dve globi, in sicer v Italiji in Franciji.

V Italiji je italijanski organ za konkurenco in trg (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – »AGCM«) že oktobra 2018 podjetju Apple naložil kazen v višini 10.000.000 EUR zaradi zavajajočih poslovnih praks, saj iPhone uporabniki niso prejeli nobenih informacij glede morebitnih posledic nadgradnje operacijskega sistema, niti niso bili obveščeni o možnostih odprave omenjene upočasnitve in drugih težav. Ta globa se je nanašala tudi na nezadostno informiranje potrošnikov glede povprečne »življenjske dobe« baterije telefona, dejavnikov, ki vplivajo na njeno obrabo ter postopkov vzdrževanja, preverjanja in menjave. Podjetje Apple se je zoper odločbo pritožilo, a je bila maja 2020 kazen potrjena. Februarja 2020 se je podjetje Apple v Franciji s tamkajšnjim generalnim direktoratom za konkurenco, potrošniške zadeve in nadzor nad goljufijami (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes – »DGCCFR«), dogovorilo za plačilo kazni v višini 25.000.000 EUR zaradi omenjenega neinformiranja potrošnikov glede posledic posodobitev na določenih iPhone modelih. V Italiji, Belgiji in Španiji pa so bili vloženi tudi kolektivni odškodninski zahtevki s strani organizacij za varstvo potrošnikov, v zvezi s katerimi so postopki trenutno še v teku.

Marca 2020 se je Apple v ZDA dogovoril za sodno poravnavo (tožba v tej zadevi je bila vložena 1.9.2018), v kateri bi lahko višina odškodnine, glede na število prijavljenih oškodovancev, znašala od 310 do 500 milijonov ameriških dolarjev. Apple je meseca novembra 2020 v ZDA sklenil še dodatno poravnavo (in sicer z združenjem 34 ameriških zveznih držav) v višini 113 milijonov USD. V začetku leta 2021 so bile zoper Apple vložene tudi najmanj štiri odškodninske tožbe v Španiji, Belgiji, v Italiji in na Portugalskem.

Na podlagi vsega navedenega je Zavod KOLEKTIV 99 dne 8. 10. 2021 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, v imenu in za račun oškodovanih potrošnic in potrošnikov, vložil kolektivno odškodninsko tožbo zoper korporacijo Apple. S tožbo Zavod KOLEKTIV 99 v imenu in za račun vseh odškodovanih potrošnikov od podjetja Apple zahteva povračilo povzročene škode, in sicer tako, da bi bila vsakemu potrošniku individualno povrnjena povzročena škoda v znesku, kot sledi:

Podskupina (model)

Zmanjšanje vrednosti

Povprečna maloprodajna cena VTOŽEVANI ZNESEK ŠKODE (vtoževano  povračilo škode)
Podskupina A

(uporabniki iPhone 6 / iPhone 6 plus)

12%

869,17 EUR

104,30 EUR

Podskupina B

(uporabniki iPhone 6s / iPhone 6s plus)

18%

914,00 EUR

164,52 EUR

Podskupina C

(uporabniki iPhone SE)

26%

490,00 EUR

127,40 EUR

Podskupina D

(uporabniki iPhone 7 / iPhone 7 plus)

19%

957,33 EUR

181,89 EUR

Zavod KOLEKTIV 99 s tožbo zahteva tudi plačilo zamudnih obresti od vtoževanega zneska od 28.12.2017 do plačila.

Po najboljših ocenah Zavoda KOLEKTIV 99, ki temeljijo na internih izračunih in javno dostopnih podatkih, je bila potrošnicam in potrošnikom, ki so enega od zgoraj navedenih modelov iPhone kupili v Sloveniji, z ravnanjem korporacije Apple povzročena škoda v skupnem znesku približno 27.535.617,07 EUR.

Zavod KOLEKTIV 99 prek te spletne strani in drugih kanalov obveščanja obvešča o nadaljnjih korakih uveljavljanja odškodninske odgovornosti korporacije Apple, zato vas vabimo, da spletno stran Zavoda KOLEKTIV 99 redno spremljate. Na tej podstrani, namenjeni zadevi Apple, bomo prav tako redno objavljali vsa pisanja in korake, ki jih bo v zvezi z uveljavljanjem odškodninske odgovornosti zoper podjetje Apple izvedel Zavod KOLEKTIV 99.

Vsakdo, ki je (bil) uporabnik telefona iPhone 6, 6 plus, 6s, 6s plus, SE, 7 ali 7 plus, in je napravo kupil v Republiki Sloveniji, je tudi vabljen, da z Zavodom KOLEKTIV 99 prek posebnega obrazca, dostopnega na povezavi, deli čim več podatkov o svojem nakupu telefona Apple iPhone.

Upravičenke in upravičenci do odškodnine

Upravičenke in upravičence do odškodnine bo s sodbo določilo sodišče. Sodišče bo v sodbi določilo pogoje za upravičenost do odškodnine in v sodbi ne bo navajalo imen ali drugih podatkov upravičencov (podrobneje glej zahtevek tožbe).

Zavod KOLEKTIV 99 s tožbo zahteva, da Apple odškodnino plača vsaki potrošnici ali potrošniku, ki je v Sloveniji pred 28. 12. 2017 kupil napravo iPhone 6, iPhone 6 plus, iPhone 6s, iPhone 6s plus ali iPhone SE in je na njej namestil operacijski sistem iOS 10.2.1. ali kasnejšo verzijo, ter potrošnici ali potrošniku, ki je v Sloveniji pred 28. 12. 2017 kupil napravo iPhone 7 ali iPhone 7 plus in je na njej namestil operacijski sistem iOS 11.2. ali kasnejšo verzijo.

V kolikor menite, da sodite v zgoraj navedeno skupino potencialnih oškodovancev, vas Zavod KOLEKTIV 99 poziva, da pri zavodu evidentirate okoliščino, da bi bili lahko upravičeni do odškodnine ter zavodu posredujete svoje kontaktne podatke z izpolnitvijo obrazca. O nadaljevanju spora in končni odločitvi sodišča o pogojih za upravičenost do izplačila odškodnine vas bo zavod obveščal po elektronski poti oziroma na druge načine, ki jih bo določilo sodišče. O dejanski upravičenosti do odškodnine bo s sodbo odločilo sodišče. V sodbi bo sodišče določilo tudi pogoje za upravičenost do izplačila odškodnine. Samo izplačilo odškodnine se bo izvedlo šele po tem, ko boste v skladu s sodbo sodišča podali ustrezno izjavo in/ali upravitelju odškodnine (po predlogu notarju) predložili s sodbo sodišča zahtevana dokazila.

Opis kršitve

Dne 28. 12. 2017 je Apple na svoji spletni strani, namenjeni angleško govorečim kupcem, objavil pismo/izjavo, naslovljeno »Sporočilo našim strankam o baterijah in delovanju (naprav) iPhone« (»Izjava«) (Apple je izjavo v slovenskem jeziku na spletni povezavi: https://support.apple.com/sl-si/HT208387 objavil šele dne 3. 9. 2021, kar izhaja iz objave, kjer je pod “Datum objave” naveden datum 3. 9. 2021). V Izjavi z dne 28.12.2017 je Apple priznal, da je preko sistemskih nadgradenj (t.i. »software update-ov«) operacijskega sistema, namenoma upočasnjeval delovanje in zmanjševal nabor funkcionalnosti nekaterih starejših naprav iPhone, ne da bi o tem predhodno obvestil uporabnike iPhonov. V Izjavi je Apple svoje ravnanje poskušal opravičiti s tem, da je pojasnjeval, da naj bi to storil z namenom, da bi preprečil nenadne izklope ali morebitne druge težave modelov, katerih baterije so bile bodisi stare, hladne ali skoraj izpraznjene. Posledica nadgradnje pa je bila, da so bili uporabniki starejših iPhone modelov soočeni z upočasnitvijo oz. omejitvijo zmogljivosti delovanja procesorja, kar se je kazalo v številnih motnjah pri vsakodnevni uporabi teh model naprav iPhone. Opisane motnje so se na določenih modelih iPhonov začele pojavljati z namestitvijo različice operacijskega sistema iOS 10.2.1, ki je bila izdana 23. januarja 2017, enake učinke pa je imela pri nekaterih kasnejših modelih tudi različica iOS 11.2., ki je bila izdana 2. decembra 2017 (iOS 10.2.1. in iOS 11.2. skupaj kot »sporni operacijski sistem« ali »sporna posodobitev iOS«).

Iz Izjave izhaja, da je do motenj v delovanju, kot posledica omenjene posodobitve operacijskega sistema, prišlo na naslednjih modelih naprav iPhone:

  • iPhone 6, iPhone 6 plus, iPhone 6s, iPhone 6s plus in iPhone SE, na katerih je bila izvedena posodobitev z operacijskim sistemom iOS 10.2.1. ali kasnejšo verzijo (do 21.12.2017); ter
  • iPhone 7 in iPhone 7 plus, na katerih je bila izvedena posodobitev z operacijskim sistemom iOS 11.2. ali kasnejšo verzijo (do 21.12.2017).

Apple je uporabnikom relevantnih iPhonov neprestano pošiljal potisna obvestila, s katerimi jih je spodbujal, da bi namestili sporno posodobitev iOS, pri čemer pa je bilo ob tem prikrito dejstvo, da bo posodobitev povzročila znatno poslabšanje hitrosti procesorja in številnih funkcionalnosti naprave (dejansko to, kar je Apple kasneje pojasnjeval v angleški Izjavi z dne 28. 12. 2017 in v pojasnilih v slovenskem jeziku z dne 3. 9. 2021). Uporabniki relevantnih iPhone modelov so bili zavedeni, saj so na svoje telefone namestili omenjene sporne posodobitve iOS, misleč, da bodo s temi posodobitvami izboljšali delovanje svojih naprav iPhone in odpravili napake predhodnih različic, zgodilo pa se je ravno nasprotno. Korporacija Apple je tako z zavajajočim ravnanjem, prikrivanjem relevantnih informacij in z vplivanjem na delovanje relevantnih iPhone modelov, kršila prepoved nepoštenih poslovnih praks in pri tem ravnala v nasprotju z načelom dobre vere.

Zaradi sporne posodobitve in posledičnih težav pri uporabi relevantnih iPhone modelov so uporabniki teh modelov iPhonov utrpeli škodo v obliki zmanjšane vrednosti svojih naprav. Po namestitvi posodobitve so relevantni iPhone modeli namreč delovali upočasnjeno, prav tako pa so bile omejene številne njihove funkcionalnosti, in sicer do tolikšne mere, da je uporabnik dobil občutek, da se naprava bliža koncu svojega življenjskega cikla in da je potrebna zamenjava naprave, ali pa vsaj njeno servisiranje.

Vsem uporabnikom relevantnih iPhone modelov je nastala škoda v obliki zmanjšanja vrednosti njihovih telefonov, saj se je zaradi posodobitve njihova vrednost nesorazmerno znižala, hkrati pa to pomeni, da so telefone dejansko preplačali in da jih niso mogli oziroma ne bi mogli prodati po njihovi normalni tržni vrednosti. Med vsemi uporabniki iPhone modelov so bili v največji meri prizadeti uporabniki relevantnih iPhone modelov, ki so se zaradi motenj v delovanju odločili za nakup novega telefona, tj. za novejši iPhone model ali za drug primerljiv pametni telefon. Določeni uporabniki relevantnih iPhone modelov so se odločili obdržati svoj telefon in mu zamenjati baterijo, pri čemer jim je nastala škoda v obliki stroškov nakupa nove baterije in menjave na servisu. Nekaterim uporabnikom relevantnih iPhone modelov pa je škoda nastala tudi zaradi drugih oblik servisiranja telefonov ter nakupa dodatne opreme, kot na primer prenosnih baterij, pametnih ur ter tabličnih in prenosnih računalnikov, ki so jih uporabniki potrebovali za uspešno in učinkovito opravljanje določenih nalog, ki jih zaradi poslabšane funkcionalnosti telefonov niso več mogli opravljati.

Glede na vse navedeno Zavod KOLEKTIV 99 v imenu in za račun vseh potrošnic in potrošnikov v tožbi zatrjuje, da je multinacionalka Apple s tem, (i) ko potrošnic in potrošnikov ob ponujanju spornih posodobitev iOS ni obvestila o vseh negativnih posledicah spornih posodobitev iOS na delovanje relevantnih iPhone modelov, oziroma s tem, (ii) ko je v promet dala sporne posodobitve iOS, ki so na relevantnih iPhone modelih povzročili napake, ki so se odrazile v slabšem delovanju relevantnih iPhone modelov (predvsem glede delovanja in vzdržljivosti baterije relevantnih iPhone modelov), ravnala protipravno, saj je s temi svojimi ravnanji kršila najmanj 12.b člen (zavajajoče oglaševanje) in 25. člen (ravnanje v skladu z dobrimi poslovnimi običaji) Zakona o varstvu potrošnikov in 4. člen (prepoved nepoštenih poslovnih praks), 5. člen (zavajajoča dejanja), 6. člen (zavajajoče opustitve) in 8. člen (agresivne poslovne prakse) Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami.

Odškodninska odgovornost podjetja Apple in povzročena škoda

V posledici namestitve spornih posodobitev iOS (iOS 10.2.1 in iOS 11.2) se je zmanjšala vrednost relevantnih iPhone modelov, na katere je bila ta namestitev izvedena. Ugotovitev nastanka in višine škode temelji na treh okoliščinah, in sicer (i) pričakovani in oglaševani vrednosti naprave iPhone, ki jo je potrošnik z nakupom želel pridobiti, (ii) zmanjšani vrednosti naprave iPhone, ki je bila posledica namestitve sporne programske opreme in (iii) (negativni) razliki med pričakovano oz. oglaševano vrednostjo in zmanjšano vrednostjo, ki predstavlja višino nastale navadne premoženjske škode oz. zmanjšanja vrednosti premoženja oškodovancev.

Apple je relevantne iPhone modele oglaševal kot najboljše proizvode svojega časa na tržišču. V vsakem izmed sporočil za javnost je posebno mesto naklonjeno ravno oglaševanju t. i. čipov, z drugo besedo procesorjev oz. integriranih vezij, ki predstavljajo »srce« vsake pametne elektronske naprave, vključno s pametnimi telefoni, in s svojo kapaciteto definirajo zmogljivost in hitrost delovanja pametnih telefonov. Apple je v sporočilih za javnost nedvoumno izražal prepričanje, da gre pri čipih A8, A9 in A10 za najzmogljivejše čipe, ki so v posameznem letu obstajali, posledično pa naj bi bilo delovanje naprav iPhone izjemno hitro in njihova zmogljivost naj bi bila zelo velika. V sporočilih za javnost je posebej izpostavljena tudi primerjava hitrosti s prejšnjimi napravami, kot primerjalno oglaševanje tehničnega napredka pri vsakem izmed procesorjev. Iz tega jasno izhajata dva sklepa, prvič, da sta po prepričanju Apple-a hitrost in zmogljivost delovanja bistveni lastnosti naprav iPhone, o kateri je še posebej vredno obvestiti potencialne kupce, in drugič, da so potrošniki glede na oglaševalska sporočila lahko pričakovali, da z nakupom relevantnega iPhone modela kupujejo (enega izmed) najzmogljivejši(h) in najhitrejši(h) telefonov na tržišču. Oškodovanci so torej ob nakupu relevantnih modelov iPhone lahko pričakovali zelo hitro in zmogljivo napravo. Po posodobitvah iOS 10.2.1. in 11.2. pa naprave zagotovo niso delovale tako, kot so ob nakupu naprav pričakovali potrošnice in potrošniki.

Do oškodovanja potrošnic in potrošnikov v Republiki Sloveniji (skupine) je torej prišlo zaradi poslabšanja ključnih lastnosti v delovanju naprave in baterije relevantnih iPhone modelov. Ti telefoni so bili po namestitvi sporne programske opreme tako upočasnjeni, oziroma je bilo njihovo delovanje tako okrnjeno, da je bilo v povprečju primerljivo ali slabše od telefonov iPhone prejšnje generacije, torej 1 leto starejših naprav iPhone (podrobna utemeljitev izhaja iz obrazložitve vložene tožbe). Efektivno gledano, so se torej v trenutku, ko je bila na njih nameščena sporna posodobitev programske opreme iOS relevantni modeli iPhonov v povprečju, postarali za 1 leto. Primerno odškodnino je zato Zavod KOLEKTIV 99 izračunal s pomočjo amortizacije, ki po sodni praksi »pomeni vrednostno izraženo porabo oziroma izrabo sredstva v določenem časovnem obdobju.« Višina povprečno nastale škode tako predstavlja razliko med pričakovano vrednostjo relevantnih iPhone modelov, ki bi jo ti imeli glede na splošno amortizacijo naprav iPhone in dejansko vrednostjo relevantnih iPhone modelov, ki so jo imeli zaradi predčasnega postaranja po namestitvi spornih posodobitev iOS.

Po izračunih Zavoda KOLEKTIV 99, ki so podrobneje predstavljeni v tožbi, so bili zaradi ravnanja Apple in posledičnega zmanjšanja vrednost relevantnih iPhone modelov člani Podskupine A (kupci iPhone 6 in 6 plus) v povprečju oškodovani za 104,30 EUR (z obrestmi na dan vložitve tožbe torej 135,82 EUR), v Podskupini B (kupci iPhone 6s in 6s plus) za 164,52 EUR (z obrestmi na dan vložitve tožbe torej 214,25 EUR), v Podskupini C (kupci iPhone SE) za 127,40 EUR (z obrestmi na dan vložitve tožbe torej 165,91 EUR), v Podskupini D (kupci iPhone 7 in 7 plus) pa za 181,89 EUR (z obrestmi na dan vložitve tožbe torej 236,87 EUR). Povprečna izguba vrednosti zaradi posodobitve pri relevantnih iPhone modelih tako znaša 140,96 EUR, kar predstavlja povprečno višino škode, ki jo je utrpel vsak član skupine oškodovancev v predmetni zadevi. Celotna odškodnina, ki jo Zavod KOLEKTIV 99 s tožbo zahteva, predstavlja vsoto skupnih odškodnin po posameznem modelu in znaša 21.144.703,00 EUR, povečana za zakonske zamudne obresti od 28.12.2017 do datuma vložitve te kolektivne odškodninske tožbe, v skupnem znesku 6.390.914,07 EUR. Celotna odškodnina zato skupaj znaša 27.535.617,07 EUR in z vsakim dnem še raste (za znesek zamudnih obresti od zneska 21.144.703,00 EUR).

Da je med zmanjšanjem vrednosti relevantnih iPhone modelov in zavajajočim in slabovernim ravnanjem Apple v zvezi z spornimi posodobitvami iOS 10.2.1. in 11.2. nedvomno podana vzročna zveza, jasno pričata že Izjava APPLE z dne 28.12.2017 in Opravičilo Apple z dne 28.12.2017. V izjavi je Apple jasno in izrecno zapisal, da je »posodobitev programske opreme iOS 10.2.1 vsebovala sistem nadzora nad močjo med največjimi delovnimi obremenitvami naprave z namenom preprečevanja nepričakovanih izklopov naprav iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, in iPhone SE.« Ta nadzor nad močjo, ki je bil vsebovan v posodobitvi iOS 10.2.1 je po izrecnih besedah Apple v Izjavi »lahko povzročil podaljšanje časa zagona posameznih aplikacij in druge oblike zmanjšanja zmogljivosti.« Apple v Izjavi nadaljuje, da je enake učinke na delovanje naprav iPhone 7 in iPhone 7 plus imela tudi posodobitev iOS 11.2. Nadalje je Apple v Opravičilu uporabnikom in obvestilu o bateriji in delovanju telefona iPhone z dne 28.12.2017 celo izrecno naštel tiste funkcije, ki so bile zaradi dinamičnega upravljanja zmogljivosti okrnjene.

Vse okrnjene funkcije so vplivale na ključne lastnosti telefona iPhone, s tem pa na vrednost relevantnih iPhone modelov. Multinacionalka Apple je torej v Opravičilu sama priznala, da je s posodobitvijo programske opreme iOS povzročila takšne učinke na delovanje relevantnih iPhone modelov, ki so se po logični presoji nujno odrazili v zmanjšanju vrednosti naprave. Kot potrjujejo številnimi sodni in upravni postopki po svetu, opisani zgoraj, pa takšno zmanjšanje vrednosti naprav ni bilo izjema temveč pravilo, ki ga je utrpela večina svetovnih uporabnikov relevantnih iPhone modelov, vključno s skupino oškodovancev v Republiki Sloveniji. Zavod KOLEKTIV 99 tako na tej podlagi v tožbi zatrjuje, da je s tem izkazana in podana vzročna zveza med protipravnim ravnanjem multinacionalke Apple in škodo, ki so jo utrpeli potrošnice in potrošniki v Republiki Sloveniji, ki so kupili in uporabljali relevantne iPhone modele.

Nadaljnji postopek

Zavod KOLEKTIV 99 je dne 8. 10. 2021 po pooblaščeni Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o., pri Okrožnem sodišču v Ljubljani zoper korporacijo Apple vložil kolektivno odškodninsko tožbo.

Po predhodnem preizkusu tožbe in vročitvi tožbe se je postopek nadaljeval z odgovorom Appla na tožbo (25. 3. 2022). Po prejemu odgovora na tožbo je sodišče za dne 14. 9. 2022 razpisalo narok za odobritev kolektivne tožbe, ki pa je bil preložen že trikrat ter nazadnje razpisan za 1. 3. 2023. KOLEKTIV 99 je sicer dne 30. 8. 2022 vložil svojo prvo pripravljalno vlogo, Apple pa je nanjo odgovoril dne 7. 11. 2022. KOLEKTIV 99 je nato dne 9. 12. 2022 vložil še svojo drugo pripravljalno vlogo. Istočasno je Apple dne 28. 12. 2022 pri sodišču vložil predlog za izdajo sklepa o poslovni skrivnosti, KOLEKTIV 99 pa se je z vlogo sodišču z dne 11. 1. 2023 s predlogom strinjal (saj Apple v postopku želi razkriti podatke, katerih razkritje je že v tožbi zahteval KOLEKTIV 99). Sodišče je o predlogu Appla odločilo 20. 1. 2023 in določene podtke označilo za poslovno skrivnost. 22. 2. 2023 smo prejeli Applovo drugo pripravljalno vlogo.

Kot navedeno, je narok za odločanje o odobritvi tožbe razpisan za 1. 3. 2023.

O poteku postopka vas bomo sproti in ažurno obveščali prek te spletne strani in drugih komunikacijskih kanalov Zavoda KOLEKTIV 99.

PRAVNO OBVESTILO: Zavod KOLEKTIV 99 je s tožbo uveljavljal zgolj plačilo navadne škode zaradi ravnanj Apple-a, kot so navedena zgoraj. V kolikor menite, da vam je zaradi ravnanj Apple-a nastala kakršnakoli druga škoda (škoda zaradi izgubljenega dobička ali nepremoženjska škoda) ali da vam je Apple s kakšnim svojim drugim ravnanjem povzročil kakršnokoli škodo, vam svetujemo, da svoje pravice zavarujete tako, da si poiščete pravno pomoč, saj Zavod KOLEKTIV 99 tovrstne škode z vloženo tožbo ne more in je ni uveljavljal. Zavod KOLEKTIV 99 si bo v sodelovanju s pravnim pooblaščencem Odvetniško družbo Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o. po svojih najboljšim močeh in pravnem znanju prizadeval doseči čim višji znesek odškodnine, ki pripada odškodovanim potrošnicam in potrošnikom, z vložitvijo tožbe pa ne prevzema nikakršne obligacije rezultata, saj je končna odločitev o oškodovanju in višini oškodovanja odvisna od poteka nadaljnjega postopka in izida dokazovanja v postopku kolektivnega spora. Pooblaščena Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o. je v mandatnem razmerju zgolj z Zavodom KOLEKTIV 99 in zastopa le Zavod KOLEKTIV 99, ki si kot reprezentativna organizacija prizadeva zastopati oškodovanke in oškodovance kot skupino. Pooblaščena Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o. ne zastopa posameznih oškodovank in/ali oškodovancev.

en_USEnglish