Vložene kolektivne odškodninske tožbe zoper slovenske banke zaradi neupoštevanja negativnega euriborja

Zavod KOLEKTIV 99 je v imenu slovenskih potrošnikov na pristojna okrožna sodišča vložil kolektivne odškodninske tožbe zoper slovenske banke, ki pri obračunavanju obresti kreditov s spremenljivo obrestno mero ravnajo, kot da je euribor enak 0,0 %, čeprav je že od leta 2015 negativen. Banke so si tako v zadnjih letih, na račun prikrajšanih potrošnikov, brez pravne podlage ali na podlagi ničnih pogodbenih klavzul, prilastile koristi negativnih vrednosti euriborja. Skupni tožbeni zahtevek, ki pomeni ocenjeno vrednost prikrajšanja slovenskih potrošnikov, skupaj z zamudnimi obresti, znaša 159 milijonov evrov.

V Zavodu KOLEKTIV 99 pozivamo vse potrošnice in potrošnike, ki so odplačevali ali odplačujejo kredit po variabilni oz. spremenljivi obrestni meri, ki je vezana na euribor, da se evidentirajo na spletni strani www.kolektiv99.si, kjer lahko tudi izračunajo, za koliko so bili zaradi previsokega obračunavanja obrestnih mer prikrajšani. Ker je euribor negativen od leta 2015, je evidentiranje relevantno za potrošnike, ki so plačali vsaj en obrok v letu 2015 ali kasneje. 

Z evidentiranjem bodo potrošniki pripomogli k uspehu kolektivnih sporov zoper posamezne banke in si zagotovili, da bodo o pomembnih nadaljnjih korakih in dogodkih v zvezi s sporom sproti obveščeni. Sodni postopek in evidentiranje za potrošnike ne pomenita nobenega stroška, tako potrošniki v zvezi s sodnim postopkom ne prevzemajo nobenega tveganja.

11. aprila 2022 je Zavod KOLEKTIV 99, kot prva potrošniška organizacija, dvanajst največjih slovenskih bank, hranilnic oz. bančnih podružnicpozval, da nemudoma prenehajo s praksami, ko pri obračunavanju spremenljive kreditne obrestne mere, ki je vezana na euribor, ravnajo, kot da je ta enak 0,0 %, čeprav je ta v resnici že od leta 2015 negativen. Prav tako je KOLEKTIV 99 banke pozval, da kreditojemalcem povrnejo prikrajšanje, ki so ga ti utrpeli zaradi nezakonitih ravnanj bank, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Skupaj s pozivom je KOLEKTIV 99 pričel tudi z evidentiranjem prikrajšanih potrošnikov, ki se nadaljuje.

Ker je iz odziva potrošnikov na aktivnosti Zavoda KOLEKTIV 99 jasno zaznati, da obstaja široka podpora aktivnostim zavoda, ker so se banke na poziv odzvale negativno in ker bi imele z odlaganjem vložitve dajatvenih tožb koristi le banke, ne pa potrošniki, je Zavod KOLEKTIV 99 pri pristojnih okrožnih sodiščih po Sloveniji vložil enajst kolektivnih odškodninskih tožb, in sicer zoper Addiko Bank d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Koper, BKS Bank AG Bančna podružnica, DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. (vključuje tudi komitente pripojenih bank Abanka d.d. in Banka Celje d.d.), N banka d.d. (prej Sberbank banka d.d.), SKB BANKA D.D. LJUBLJANA in UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. Tožbe so objavljene na spletni strani zavoda, večina pa je zavedenih tudi v registru kolektivnih tožb, ki ga vodi Vrhovno sodišče RS. 

Argumenti Zavoda KOLEKTIV 99 imajo močno podlago v veljavnih predpisih v Republiki Sloveniji, gre predvsem za neskladnost z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o potrošniških kreditih in Obligacijskim zakonikom. To nenazadnje potrjuje tudi vsebina široke javne razprave, ki jo je s svojim pozivom in aktivnostmi sprožil prav Zavod KOLEKTIV 99. Nezakonitost praks, ko so se banke enostransko in brez podlage v pogodbi odločile, da bodo vrednost euriborja obračunavale pri 0,0 % (t.i. »floor« praksa ali praksa obrestnega dna), so prepoznala že najmanj sodišča v Sloveniji, Španiji in Avstriji. Zavod KOLEKTIV 99 v tožbah zatrjuje tudi nezakonitost t. i. »floor« klavzul – tj. klavzul, ki so jih banke v preteklem obdobju potrošnikom vsilile in vstavile v kreditne pogodbe. Pri obeh načinih se v škodo kreditojemalcev šteje, da v primeru negativnih vrednosti euriborja vrednost tega ni obračunana po dejanski (negativni) vrednosti, kar bi zmanjšalo skupno obrestno mero, temveč znaša 0,0 %. Banke so tako omejile svoje tveganje in si zagotovile obresti vsaj v višini bančnega pribitka, medtem ko je potrošnikovo tveganje v primeru naraščanja euriborja neomejeno in v celoti variabilno.

Če bo Zavod KOLEKTIV 99 s svojimi tožbami uspešen, bodo prikrajšani kreditojemalci upravičeni do povrnitve prikrajšanja (odškodnine), ki so ga utrpeli zaradi preveč plačanih obresti, sam postopek povračil pa bi določilo sodišče. Ocenjena višina prikrajšanja, skupaj z zamudnimi obrestmi, znaša 159 milijonov evrov.

Sašo Stojanovič Lenčič, direktor Zavoda KOLEKTIV 99: »Vložene kolektivne tožbe, ki smo jih pripravljali več mesecev, so, skupaj z velikim odzivom potrošnikov, pomemben signal, da se slovenski potrošniki znamo organizirati in se postaviti za svoje pravice. Verjamemo, da bodo postopki kolektivnih tožb pozitivno vplivali na varstvo pravic potrošnikov v Sloveniji in pomenili dodaten preventivni pritisk, da se kršitve teh pravic ne izplačajo.«

Author avatar
Zavod Kolektiv99
http://kolektiv99.si

3 comments

  1. Kozole hermina

    Preveč plačan obrok kredita

  2. Franc Kalšek

    Zanima me,ali tudi mi,ki smo za časa vlade dr.Drnovška jemali kredite z TOM +30 % deležni – upoštevani vložitvi kakšnih odškodninskih tožb.

  3. Bernarda Šenk

    Imam kredit od leta 2009 pri Gorenjski banki in negativni euribor mi niso nikoli upoštevali pri računanju anuitete. Kredit naj bi odplačala v letu 2036. Prideužujem se vašemu zahtevku.

sl_SISlovenian