Predlog Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov v javni obravnavi

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je z namenom javne obravnave objavilo osnutek Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029. Nacionalni program varstva potrošnikov vključuje načela in cilje politike varstva potrošnikov ter načrt za dosego teh ciljev.

Politika varstva potrošnikov je nabor različnih ukrepov, s katerimi se želi izboljšati potrošnikov položaj. Potrošnik še vedno velja za najšibkejšega udeleženca na trgu, saj mu velikokrat primanjkuje znanja in informacij. Z gospodarskim razvojem države ponudba blaga in storitev narašča, s tem pa se zmanjšuje preglednost trga. Digitalizacija prinaša nove načine trgovanja in nove ponudnike. Hkrati se potrošniška zakonodaja po vstopu Slovenije v Evropsko unijo pogosto spreminja in dopolnjuje, potrošnik pa zaradi hitrega spreminjanja ni vedno zadosti seznanjen s svojimi pravicami in teh ni zmožen vselej učinkovito uveljavljati.

Osnovni cilj Nacionalnega programa varstva potrošnikov 2024–2029 je izboljšanje varstva in usposobljenosti potrošnikov ter s tem krepitev njegovega položaja na trgu. Pri določanju splošnih in prednostnih nalog so po besedah pristojnega ministrstva upoštevali gospodarske in socialne razmere ter posebnosti našega trga.

Program vsebuje seznam prednostnih ukrepov, s katerimi se želi po posameznih sistemskih sklopih politik omogočiti potrošniku, da bo lahko samostojno, svobodno in razumno izbiral na trgu. “Želimo, da bo dobro seznanjen s svojimi pravicami, in da bo v primeru kršitev lahko te pravice enostavno in dostopno uveljavil,” pravijo na MGTŠ.

Prednostni sistemski ukrepi politik varstva potrošnikov v obdobju 2024–2029 obsegajo:

  • razvoj in vključitev varstva potrošnikov v vse politike, ki vplivajo na potrošnike;
  • trajnostna potrošnja;
  • raba digitalizacije v korist potrošnikov;
  • zagotavljanje varstva potrošnikov pri finančnih storitvah;
  • zagotavljanje varnosti in kakovosti proizvodov ter storitev na trgu;
  • zagotavljanje varstva potrošnikov pri njihovih ekonomskih pravicah in interesih in
  • učinkovito varstvo potrošniških pravic.

Kot potrošniška organizacija sodelujemo z državnimi institucijami pri tematikah, ki se tičejo potrošnikov. Če imate morebiti tudi sami kakšne predloge v povezavi s predlogom resolucije, vas vabimo, da nam jih pošljete in jih bomo vključili v naše stališče. Seveda pa lahko v javni razpravi sodelujete tudi sami neposredno.

Več: MGTŠ

Author avatar
Zavod Kolektiv99
http://kolektiv99.si
sl_SISlovenian