Predlagani Zakon o varstvu potrošnikov prinaša prave rešitve za povečanje varstva potrošnikov

Čeprav je vsak sistem mogoče še izboljšati, zaradi česar bomo v Zavodu KOLEKTIV 99 še naprej naslavljali pomembne teme s področja varstva pravic potrošnikov, v Zavodu KOLEKTIV 99 pozdravljamo predlagani Zakon o varstvu potrošnikov, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije. Predlagani zakon po našem mnenju predstavlja korak v pravo smer na področju varstva pravic slovenskih potrošnic in potrošnikov. Ob tem odločno nasprotujemo predlaganemu amandmaju Združenja bank Slovenije, ki bi, v primeru, da bi bil sprejet, raven varstva teh pravic zmanjšal.

1. 8. 2022 smo se z dopisom pristojnemu Odboru Državnega zbora za gospodarstvo odzvali na dopis Združenja bank Slovenije (ZBS), ki je predlagalo amandma k 23. členu zakona (opredelitev nepoštenih pogodbenih pogojev). V bistvenem ZBS predlaga, da se okrni oziroma v celoti omeji dostop potrošnikov do sodnega varstva, zaradi česar bi se pomembno zmanjšala raven varstva potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami.

Državni zbor smo pozvali, da amandmaja ZBS ne sprejme in sledi predlogu vlade, da se slovenskim potrošnicam in potrošnikom zagotovi višjo raven varstva njihovih pravic in se jim tako še naprej omogoča, da presojo poštenosti ravnanja poslovnih subjektov zahtevajo pred sodišči. S potrditvijo predloga bi zakonodajalec le potrdil možnost, ki jo potrošnikom daje že sedanja ureditev, tj., da o poštenosti ravnanja pogodbenih partnerjev, ki so praviloma gospodarski subjekti, odloča sodišče.

Zagotavljanje možnosti, da o poštenosti pogodbenih razmerij, v katera je na eni strani vključen potrošnica ali potrošnik kot šibkejša pogodbena stranka, odloča neodvisen tretji (sodišče), je nekaj, na kar bi morali biti kot družba ponosni, saj s tem gradimo družbeno enkopravnost. Pri tem v celoti zavračamo argumente ZBS, da visoka raven pravic potrošnikov negativno vpliva na gospodarsko okolje in pravosodni sistem. Menimo ravno nasprotno – visoka raven varstva pravic potrošnikov in dejansko uveljavljanje predpisanih pravil povečujeta zanimivost Slovenije za poštene vlagatelje, ki želijo na trgu nastopati in tekmovati s kakovostjo svojih proizvodov in storitev, to tudi pozitivno vpliva na razvoj podjetništva, še posebej malih in srednje velikih podjetij, ki jih velike multinacionalke izrivajo s trga. Visoka raven pravic najbolj varuje prav najbolj ranljive družbene skupine, kar se odraža tudi v večji socialni vključenosti in enakosti.

O predlogu zakona bo odločal Odbor DZ za gospodarstvo na svoji seji 14. septembra, nato pa bo dopolnjen predlog romal na mize vseh poslank in poslancev.

Naše stališče je objavljeno na portalu Državnega zbora.

Author avatar
Zavod Kolektiv99
http://kolektiv99.si
sl_SISlovenian