Vložena tudi odškodninska tožba zoper Sparkasse

Zavod KOLEKTIV 99 je v imenu slovenskih potrošnikov na pristojna okrožna sodišča vložil kolektivne odškodninske tožbe zoper slovenske banke, ki pri obračunavanju obresti kreditov s spremenljivo obrestno mero ravnajo, kot da je euribor enak 0,0 %, čeprav je že od leta 2015 negativen. Banke so si tako v zadnjih letih, na račun prikrajšanih potrošnikov, brez pravne podlage ali na podlagi ničnih pogodbenih klavzul, prilastile koristi negativnih vrednosti euriborja. Skupni tožbeni zahtevek, ki pomeni ocenjeno vrednost prikrajšanja slovenskih potrošnikov, skupaj z zamudnimi obresti, znaša okrog 168 milijonov evrov.

Tožbe so bile vložene v maju, juniju in juliju 2022. Zadnja je bila tožba zoper Sparkasse, ki je bila preko pooblaščene odvetniške družbe Brulc, Gaberščik in partnerji vložena 15. julija 2022. Tožbe so vpisane tudi v register kolektivnih tožb, ki ga vodi sodišče.

V Zavodu KOLEKTIV 99 pozivamo vse potrošnice in potrošnike, ki so odplačevali ali odplačujejo kredit po variabilni oz. spremenljivi obrestni meri, ki je vezana na euribor, da se evidentirajo na spletni strani www.kolektiv99.si, kjer lahko tudi izračunajo, za koliko so bili zaradi previsokega obračunavanja obrestnih mer prikrajšani. Ker je euribor negativen od leta 2015, je evidentiranje relevantno za potrošnike, ki so plačali vsaj en obrok v letu 2015 ali kasneje. 

Z evidentiranjem bodo potrošniki pripomogli k uspehu kolektivnih sporov zoper posamezne banke in si zagotovili, da bodo o pomembnih nadaljnjih korakih in dogodkih v zvezi s sporom sproti obveščeni. Sodni postopek in evidentiranje za potrošnike ne pomenita nobenega stroška, tako potrošniki v zvezi s sodnim postopkom ne prevzemajo nobenega tveganja.

Author avatar
Zavod Kolektiv99
http://kolektiv99.si
sl_SISlovenian