Banke so ob predčasnem poplačilu dolžne vrniti del stroškov kredita

Kreditojemalec, ki v celoti ali delno predčasno poplača obveznosti iz kreditne pogodbe, je upravičen do vračila dela skupnih stroškov kredita, zaračunanih ob odobritvi. Dajalec kredita mora potrošniku na razumljiv način brezplačno predstaviti zmanjšanje obresti in drugih stroškov ter razliko vrniti kreditojemalcu. Če tega ne stori, lahko kreditojemalec to zahteva v roku petih let od poplačila kredita.

To zajema vse stroške, ki jih mora kreditojemalec plačati ob odobritvi kredita; izjema so notarski stroški, nekatere zavarovalne premije, stroški, povezani z vpisom v zemljiško knjigo, in nekateri drugi stroški, ki jih zaračunajo tretje osebe za že opravljene storitve.

V KOLEKTIVU 99 smo banke že lani aprila pozvali, naj nemudoma prenehajo s prakso, ko kreditojemalcem ob predčasnem poplačilu kredita, v nasprotju z 22. členom Zakona o potrošniških kreditih, ne vrnejo sorazmernega dela stroškov kredita, ter da do sedaj oškodovanim potrošnikom te stroške tudi nemudoma vrnejo.

Več: Banka Slovenije

Author avatar
Zavod Kolektiv99
http://kolektiv99.si
en_USEnglish