Poziv bankam in regulatorjem: zagotovite spoštovanje tržnih načel in odpravo spornih praks na bančnem trgu!

V Zavodu KOLEKTIV 99 smo slovenske banke in hranilnice ter pristojne regulatorje pozvali, da zagotovijo spoštovanje tržnih načel in odpravijo sporne prakse na slovenskem bančnem trgu. Po izogibanju bank vračilu sorazmernega dela stroškov in obresti ob predčasnem poplačilu kredita in neupravičenem neupoštevanju negativnih vrednosti euriborja pri kreditih z variabilno obrestno mero, smo danes priča ekstremnim dobičkom slovenskih bank, ki so posledica predvsem nenavadno nizkih obrestnih mer za vloge svojih komitentov. Nizke depozitne obrestne mere, tudi v primerjavi s preostalim svetom in evrskim območjem, kažejo, da slovenski bančni trg v Sloveniji ne deluje dobro, kar bankam omogoča, da se ponovno zatekajo k izkoriščanju situacije na škodo svojih komitentov.

V zadnjem obdobju spremljamo vedno več komentarjev ekonomskih strokovnjakov, ki se čudijo nad ekstremnimi dobički bank. Če so bili ti v preteklem obdobju v Sloveniji v delu ustvarjeni na račun neupoštevanja negativnih vrednosti euriborja pri posojilih z variabilno obrestno mero in drugih spornih praks, so ti v zadnjem obdobju posledica nenavadno nizkih depozitnih obrestnih mer, ki jih banke ponujajo prebivalstvu. Nizke obrestne mere, tudi v primerjavi s preostalim svetom in evrskim območjem, kažejo, da slovenski bančni trg v Sloveniji ne deluje dobro, kar bankam omogoča, da se ponovno zatekajo k izkoriščanju situacije na škodo svojih komitentov. Bančni trg je očitno prenasičen, k čemur so nenazadnje pripeljale tudi številne združitve v bančnem sektorju, ki so se zgodile v preteklem obdobju. Ta prenasičenost, s hkratno neaktivnostjo regulatorjev, pa bankam omogoča lažje medsebojno usklajevanje poslovnih politik. 

Kolektiv 99 zato:

  • banke poziva, da nemudoma prenehajo s spornimi praksami, ki se kažejo v tem, da slovenski bančni trg ne deluje po tržnih načelih. Če bi, tržni pogoji za prebivalstvo na slovenskem trgu ne bi v tolikšni meri odstopali od tržnih pogojev v tujini (npr. evrskem območju); ter
  • regulatorje (med drugim Banko Slovenije, Tržni inšpektorat in Agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence) poziva, da nemudoma opravijo preiskavo delovanja bančnega trga ter v primeru izkazanih sumov o neskladnem poslovanju bank sprožijo ustrezne upravne, prekrškovne in druge postopke zoper odgovorne pravne in fizične osebe.

Kolektiv 99 je slovenske banke že večkrat pozval k prenehanju izvajanja nezakonitih in nepoštenih poslovnih praks. Med drugim je od bank v aprilu 2022 zahteval, da nemudoma začnejo spoštovati Zakon o potrošniških kreditih in komitentom, ki so predčasno odplačali kredit, vrnejo sorazmerni del stroškov in obresti. Po pozivu Kolektiva 99 so banke aktivneje pristopile k razreševanju navedenega nezakonitega stanja, čeprav so z vračanjem še vedno težave. Banke npr. še naprej vračil ne izvajajo sistemsko, temveč se poslužujejo taktik, ki zmanjšujejo verjetnost vračila potrošnikom. Kljub jasni zakonski obveznosti bank, ki izhaja iz 22. člena Zakona o potrošniških kreditih, po podatkih Kolektiva 99 banke vračilo izvedejo le tistim potrošnikom, ki ga izrecno zahtevajo. Tudi v primeru tovrstnih zahtev izplačilo pogosto pogojujejo s predložitvijo podatkov in informacij, s katerimi bi banke morale in zagotovo razpolagajo. Kolektiv 99 zato banke ponovno poziva, da spoštujejo predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji ter do potrošnikov, svojih strank, ravnajo pošteno.

Kolektiv 99 je banke pozval tudi k vračilu neupravičeno prejetih zneskov iz naslova neupoštevanja večletnih negativnih vrednosti euriborja. Banke vračila niso želele izpolniti prostovoljno, zato je Kolektiv 99 vračilo v imenu komitentov 12 slovenskih bank in hranilnic zahteval po sodni poti, z vložitvijo kolektivnih odškodninskih tožb. Hkrati je regulatorje pozval k aktivnejšemu ukrepanju zoper sum o usklajenem ravnanju bank pri določanju politik upoštevanja negativnih vrednosti euriborja. Sodni postopki, povezani z vloženimi kolektivnimi tožbami, so še v teku, banke pa se z najrazličnejšimi procesnimi manevri svoji jasni obveznosti poskušajo izogniti. Morebitne preiskave in ukrepi regulatorjev Kolektivu 99 niso znani, zato jih Kolektiv 99 ponovno poziva k izvrševanju njihovih zakonskih pristojnosti in ukrepanju na področju bančnega trga, ki je očitno prenasičen in kot tak ne deluje po tržnih zakonitostih.

Kolektiv 99 prav tako poziva vse potrošnice in potrošnike, ki so imeli z bankami sklenjeno pogodbo o variabilni obrestni meri in so bili prikrajšani zaradi nezakonitega ravnanja bank, ko v času negativnih vrednosti euriborja tega niso upoštevale pri izračunu obrestnih mer kreditov, da se evidentirajo na spletni strani Kolektiva 99.

Author avatar
Zavod Kolektiv99
http://kolektiv99.si
sl_SISlovenian